55. Bind 3’s titel, research, 2024-plan

Bind 3’s titel: ”Veje at gå”
Først vil jeg takke for alle de fine forslag til min kommende romans titel, som jeg modtog som svar på sidste nyhedsbrev samt på Facebook. Der var flest stemmer for ”Veje at gå”, så det kommer den nok til at hedde. Jeg regner med, at mit forlag ligesom mig vil synes, det er en passende titel til en roman, hvis hovedpersoner er i den tidlige voksenalder. Her er der mange veje at gå, og måske når man først ad omveje frem til, hvilken vej der er den rette for én. Eller måske havner man i en blindgyde og må finde en udvej. Eller den valgte vej lever ikke op til ens forventninger, og man må skifte retning.

Status for skriveåret 2023
Jeg nåede ikke nær så langt med ”Veje at gå”, som jeg havde regnet med. Primært fordi jeg har brugt rigtig meget tid på research. Selvom jeg på forhånd havde lagt en plan for romanen og havde læst en del om 1980’erne og årtiets store begivenheder og debatter, fik jeg brug for meget mere viden, da jeg gik i gang med at skrive.

Research
Som eksempel kan vi tage et af 1980’ernes store emner: BZ-bevægelsen. Begrebet ”BZ” blev brugt som en forkortelse for ”besæt” og anvendt af de unge, som besatte tomme ejendomme og fabrikker i frustration over manglen på ungdomsboliger samt på steder at være sammen på egne præmisser. Den historiske baggrund var bl. a. stor ungdomsarbejdsløshed og tidens opgør med autoriteter.
Jeg startede naturligvis med at læse Peter Øvig Knudsens bog ”BZ. Du har ikke en chance – tag den” (Gyldendal, 2016). Selvom den er baseret på grundig research og interview med nogle af BZ’erne fra 80’erne, følte jeg, det var utilstrækkeligt at læse noget, som er skrevet godt tre årtier efter, at det foregik.
Altså har jeg også læst skønlitteratur skrevet af BZ’ere i slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne samt en bog skrevet af personer, som mæglede i konflikten mellem BZ-bevægelsen og Københavns kommune i midt-firserne. Desuden den tids avisartikler, debatindlæg og læserbreve om BZ-bevægelsens aktioner for at få svar på følgende spørgsmål: Hvilke informationer fik menigmand om konfrontationerne mellem BZ’erne og myndighederne? Hvordan så den ”almindelige” befolkning på BZ’erne?
Jeg synes også, det var vigtigt at få styr på, hvordan BZ-bevægelsen så sig selv, og hvilke fløje der var indenfor bevægelsen. Hér hjalp biblioteket mig ved at låne mig hele årgange af den avis/det tidsskrift, ”Fingeren”, som BZ-bevægelsen udgav i 80’erne. Det gav yderligere indblik i, hvad der kendetegnede BZ’eres tankegang samt i, hvilke begreber og faste vendinger de brugte. På den måde har jeg (forhåbentlig) fået sproget gjort autentisk.
Desuden har jeg interviewet personer, som deltog i husbesættelser i 80’erne, samt set dokumentarfilm om BZ-bevægelsen.  

BZ-bevægelsen er blot ét af mange store emner, som jeg har brugt tid på at sætte mig ind i. Ofte har jeg fordybet mig i detaljer, som kun kommer til at fylde en linje eller to i romanen, eller som slet ikke kommer med. Spændende og lærerigt, men tidskrævende.

Plan for / forventninger til 2024
Jeg satser på, at ”Veje at gå” skal udkomme i 2024 – hvilket kræver, at jeg øger skrivetempoet. Det passer fint med, at vinter er skrivetid. Fra sidst i november til en gang i marts arbejder jeg ikke i haven, og før jeg begyndte at skrive, oplevede jeg vinteren som kold, mørk, tung og alt for lang. Som skribent tilpasser jeg mig vinteren og omfavner årstidens mulighed for at få arbejdet mere ved computeren. 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *